دوبله سینما

کیم جی یونگ: متولد ۱۹۸۲ (Kim Ji-Young: Born1982)

/kim-ji-young-born-1982-2

زنی سی ساله به نام کیم جی-یونگ مشغول زندگی عادی است که ناگهان روح او توسط مادر و خواهر مرده‌اش تسخیر می‌شود و ...


کیم جی یونگ: متولد ۱۹۸۲ (Kim Ji-Young: Born1982)

/kim-ji-young-born-1982

زنی سی ساله به نام کیم جی-یونگ مشغول زندگی عادی است که ناگهان روح او توسط مادر و خواهر مرده‌اش تسخیر می‌شود و ...