دوبله بزرگسالان

موسسه فرهنگی هنری وسم اوا دارای دوره های اموزشی دوبله بزرگسالان با سرفصل های زیر میباشد:

سر فصل های اموزشی دوره دوبله بزرگسالان:

_ تیوری دوبله 

_ صداسازی

_ تکنیک های سینک گویی و سرعت در گویندگی

_ مهارت های درست دیدن درست شنیدن و درست خواندن

_ نمایشنامه خوانی

_  فنون حسگیری و شخصیت سازی

_ خلاقیت در گویندگی

_ اشنایی با انواع میکروفون

_ اموزش دوبله در استودیو


از کاراموزان مستعد در پروژه های تولید محتوا دعوت به عمل می اید 


موردی برای نمایش وجود ندارد.